Polityka prywatności

Warunki sprzedaży

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami sprzedaży („Warunki”) przed dokonaniem zakupu na naszej stronie internetowej. Niniejsze Warunki regulują korzystanie z naszej platformy e-commerce oraz sprzedaż oferowanych przez nas wypełniaczy skórnych („Produktów”).

1. Akceptacja War unków Składając zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejsze Warunki, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej lub nabywania od nas Produktów.

2. Zamówienia i płatności 2.1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej stanowi ofertę zakupu wybranych Produktów zgodnie z niniejszymi Warunkami. 2.2. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia dowolnego zamówienia złożonego przez użytkownika. Przyjęcie zamówienia jest uzależnione od dostępności Produktów i weryfikacji płatności. 2.3. Wszystkie ceny wyświetlane na naszej stronie internetowej są podane w [currency] i zawierają obowiązujące podatki, chyba że określono inaczej. 2.4. Płatność za zamówienia musi być dokonana w całości w momencie składania zamówienia. Akceptujemy płatności przez [accepted payment methods].

3. Wysyłka i dostawa 3.1. Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty użytkownikowi w szacowanych ramach czasowych podanych w momencie zakupu. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, na które nie mamy wpływu. 3.2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Użytkownika z chwilą ich dostarczenia na adres wskazany w zamówieniu.

4. Zwroty i refundacje 4.1. Dążymy do zapewnienia jakości i integralności naszych produktów. W przypadku otrzymania wadliwego lub nieprawidłowego produktu, prosimy o kontakt w ciągu [number] dni od jego otrzymania w celu zorganizowania zwrotu lub wymiany. 4.2. Ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa nie przyjmujemy zwrotów w przypadku zmiany zdania lub w przypadku Produktów, które były otwierane lub używane. 4.3. Zwroty będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką zwrotów dostępną na naszej stronie internetowej.

5. Informacje o produkcie 5.1. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładne opisy i zdjęcia Produktów na naszej stronie internetowej, nie gwarantujemy, że takie informacje są wolne od błędów, kompletne lub aktualne. 5.2. Korzystanie z Produktów powinno być zgodne z instrukcjami i zaleceniami producenta.

6. Ograniczenie odpowiedzialności 6.1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody wynikające ze sprzedaży lub użytkowania Produktów lub z nimi związane. 6.2. Nasza całkowita odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikających z niniejszych Warunków nie przekroczy całkowitej kwoty zapłaconej przez użytkownika za odpowiednie Produkty.

7. Prawo właściwe Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w naszej jurysdykcji. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów naszej firmy.

8. Zmiany Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na naszej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej i zakup Produktów oznacza akceptację zmienionych Warunków.

Kontakt W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków lub naszych Produktów, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Składając zamówienie za pośrednictwem naszej strony internetowej, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się przestrzegać niniejszych Warunków i naszej Polityki prywatności.